MTCB2002-260X298
MTCB2002-coverMTCB2002MTCB2002-janMTCB2002-janBbox

精美工藝十四張座枱月曆(附有便條紙) – MTCB2002GN / MTCB2002R – 世界風景

產品描述

型號:MTCB2002GN / MTCB2002R – 世界風景

產品呎吋:133 mm(長) x 102 mm (寬) x 130 mm (高)

廣告呎吋: 19 mm x 110 mm

廣告 : 燙金色/銀色

假期 : 中國,香港,美國,英國,加拿大,澳洲